11

Запастык бөлүктөр

чынжыр дөңгөлөк

цилиндр

кастинг

чынжыр дөңгөлөгү 2

вал

тиш дөңгөлөк